Stikkordarkiv: fun facts om tvillinger

Noen «fun facts» om tvillinger

Går du med tvillinger i magen, har tvillinger i huset eller rett og slett bare er litt nysgjerrig på dette fenomenet? Da har jeg noen «fun facts» til deg:

Fun facts om tvillinger

 • Eneggede tvillinger deler 100 % av sine gener. Det betyr at dersom våre to gutter begge får barn en dag så vil deres barn genetisk sett være halvsøsken (ha samme genetiske far) i tillegg til søskenbarn… Litt forvirret? Da er vi to…
 • Ca 50 prosent av toeggede tvillinger blir gutt/jente. 1/4 blir gutt/gutt og 1/4 blir jente/jente.
 • Eneggede tvillinger oppstår når det befruktede egget har delt seg før 13. dag etter befruktningen. Dersom delingen skjer tidlig (før fjerde dag) får tvillingene hver sin forstersekk og morkake. Skjer delingen senere får de hver sin fostersekk, men deler morkake (mine to var i den kategorien). Skjer delingen enda senere, får de også felles fostersekk. Dette er sjelden, men desto mer risikofylt fordi navlesnorene til barna kan vikle seg inn i hverandre. I svært sjeldne tilfeler deler celleklumpen seg i to på et for sent tidspunkt, og det er slik siamesiske tvillinger oppstår.
 • Vanishing twin syndrom: Det anslås at 15-20 prosent av alle svangerskap som starter med tvillinger vil ende i abort for den ene. Det betyr at så mye som 1 av 8 mennesker kan ha startet livet som tvilling mens kun om lag 1 av 80 av oss ender opp som det.
 • Tvillinger kan ha ulik rase og ulike fedre. Det er faktisk mulig, og har skjedd, at kvinner har sluppet to egg i samme menstruasjonssyklus og blitt befruktet av to forskjellige menn.
 • Det spesielle båndet mellom tvillinger oppstår allerede i mors liv. Forskere ved Universitetet i Padova i Italia har studert 3D ultralyd videoer av fem sett tvillinger i mors liv. Da de var 14 uker gamle strakte de seg mot hverandre, hode mot hode og arm mot hode. Ved 18 uker berørte de hverandre enda mer og var i fysisk kontakt ca 30 prosent av tiden. Forskerne mente også å observere at fostrene var ekstra varsomme når de berørte tvillingens øyeområde, antakeligvis fordi dette området er så sensitivt. Annen forskning viser at tvillinger har en form for interaksjon med hverandre bare timer etter fødselen.
 • Noen ganger er eneggede tvillinger avspeilinger av hverandre, og kalles da «Mirror twins». For eksempel kan det ene barnet være høyrehendt mens det andre er venstrehendt, nakkevirvlene kan gå i motsatt retning, eller fingeravtrykket kan være speilvendt. Rundt en fjerdedel av alle eneggede tvillinger har noen grad av slik avspeiling. I sjeldne tilfeller kan til og med vitale organer være speilvendt på de to. Mine to har en viss grad av slik avspeiling, men jeg har til gode å finne ut hvor omfattende det er. Tiden vil vise!
 • Alle mennesker har en unik kroppslukt, bortsett fra eneggede tvillinger, som visstnok lukter likt.
 • Noen forskere mener at inntil 40 prosent av tvillinger utvikler sitt eget interne språk (tidsskriftet Institute of General Linguistics). Disse forskerne mener at disse tvillingene bruker hverandre  som språkmodeller og tillegger mening til lyder de lager, selv om disse lydene ikke betyr noe språklig sett. Dette «tvillingspråket» forsvinner oftest innen skolealder etter hvert som vokabularet utvikler seg.
 • 22 prosent av tvillinger er venstrehendt, sammenliknet med 10 prosent i befolkningen for øvrig.
 • En kvinne som er gravid med tvillinger vil som regel oppleve mer svangerskapsrelaterte plager som for eksempel kvalme på grunn av det ekstra høye nivået av svangerskapshormonet HCG.
 • Identiske tvillinger er aldri helt identiske. Over tid vil samspillet mellom arv og miljø (miljøpåvirkningen kan aldri bli helt lik) gjøre at de utvikler seg forskjellig. De kan ende opp med nokså ulik personlighet, utseende og sykdomshistorie.
 • Identiske tvillinger har ikke samme fingeravtrykk.
 • Noen kjendiser som er tvillinger: Elvis Prestley hadde en identisk tvillingbror født 35 minutter før ham, men som var dødfødt. Scarlett Johansson har en tvillingbror. Alanis Morisette har en tvillingbror. Kiefer Sutherland har en tvillingsøster.

Fun facts om tvillinger