Stikkordarkiv: toeggede tvillinger

Mitt beste tvilling-tips

Jeg har vært tvillingmamma i snart tre år.  Og her om dagen satt jeg og grublet litt: Hva er det jeg ville satt aller mest pris på å bli tipset om dersom jeg ventet tvillinger i dag? Det aller meste må man jo bare finne ut av – barn er forskjellige og foreldrene forskjellige og det finnes få ting som funker for alle.

Men det er én ting jeg virkelig har lyst til å dele.

Det er noe jeg hadde en vag formening om før de ble født, som jeg leste en del om og som jeg tenkte en god del på helt fra de var babyer, men som likevel viste seg å bli en av de aller vanskeligste tingene å gjennomføre da vi først hadde blitt tvillingforeldre:

La tvillingene dine slippe å være tvillinger – hele tiden!Mitt beste tvilling-tips

Det er fantastisk å observere det helt unike båndet de to babyene har fra før de en gang har gjort sin entré i verden.

Man føler jo helt intuitivt at de har det aller best tett, tett sammen, og etter hvert som de utvikler seg er det vanskelig å tenke seg den ene uten den andre!

De er stort sett alltid på samme utviklingstrinn. Går gjennom de samme utfordringene omtrent likt. De liker ofte de samme lekene og er på samme nivå språklig. Særlig eneggede tvillinger, som mine, er like i så veldig mye at det kan være vanskelig å skille dem!

Lett å glemme, kanskje… men de er jo to mennesker!

De trenger å bli kjent med seg selv, sine styrker og svakheter, hva de liker og ikke liker. Og for å klare dette trenger de å bli sett og forstått som det unike individet de er.

Sitte på et fang – helt alene. Få holde på med favorittleken – uten at det er en annen der å kjempe om oppmerksomheten med. Se i en bok sammen med mamma eller pappa og være den som får svare på alle spørsmålene. Få lov til å føle seg helt spesiell på handletur og være den som hjelper til.

Det meste av tiden elsker mine to gutter å være sammen!

Hvis den ene er ute av rommet går den andre og roper navnet hans. Hvis den ene sover vil den andre at han skal våkne. De krabber opp i sengene til hverandre, de mater hverandre, de pønsker ut påfunn og de krangler om de samme lekene… konstant.

Det er en velsignelse å alltid ha en ved sin side!

Men tosomheten for tvillinger skaper – til tross for all gleden – også enormt mye frustrasjon og konflikter. Mye mer enn for søsken på ulikt alderstrinn. Det er jo logisk hvis man tenker på det:

Et eldre eller yngre søsken er på et annet stadium. De vil søke mamma og pappas oppmerksomhet for helt andre ting og ha andre behov. Hverdagen tilpasses etter de ulike behovene til barna i søskenflokken.

Et eldre søsken får kanskje være en halvtime lenger oppe om kvelden. Bli med på butikken mens den lille sover. Få mammas eller pappas fulle oppmerksomhet ved leggetid eller med leksehjelp. Den lille er kanskje hjemme med mamma deler av dagen mens storesøsken er på skole eller barnehage. Og så videre…

Det sies at alle barn i en søskenflokk bør ha egentid med foreldrene i blant, aller helst en liten stund hver dag.

For tvillingforeldre, særlig oss med eldre eller yngre barn i tillegg, kan dette være en innmari stor utfordring!

Det er så lett å behandle dem som «tvillingene» på den ene siden og «storebror» på den andre. Men tvillingene våre har selvsagt et like stort behov for tid alene med oss som storebror, og på mange måter kanskje også mer enn ham!

Jeg har snakket med noen voksne tvillinger som sier at det kan være utfordrende å utvikle en egen identitet, atskilt fra sin bror eller søster. Hvem er jeg? Hva er det som gjør meg unik?

Omgivelsene, inkludert vi foreldre, har en tendens til å behandle tvillinger som likere enn de egentlig er. Til og med toeggede, som er like ulike som søsken flest! Aller vanskeligst er det nok for tvillinger av samme kjønn, og særlig for eneggede. For de er jo like… i hvert fall tilsynelatende!

De aller fleste tvillinger har et sterkt og tett bånd også i voksen alder, men for enkelte kan tosomheten bli komplisert og de kan ha et behov for å distansere seg.

Gang på gang har vi opplevd hvor givende det oppleves å tilbringe tid med én av dem. De er sjelden så fornøyde, samarbeidsvillige, interesserte, pratsomme og glade som når vi har dem hver for seg. Og vi oppleves nok også mer avslappet og tilstede, naturlig nok fordi det er én mindre å holde styr på!

Gang på gang må vi likevel minne oss selv på å sette av tid til dette, fordi hverdagens travelhet har en tendens til å ta innersvingen på oss.

Så om du venter tvillinger i dag – prøv å innarbeide noen vaner helt fra starten av der dere splitter opp og tar ansvar for en tvilling hver. Det tar litt ekstra tid og krever litt planlegging, men det er så verdt det!Mitt beste tvillingtips

Noen «fun facts» om tvillinger

Går du med tvillinger i magen, har tvillinger i huset eller rett og slett bare er litt nysgjerrig på dette fenomenet? Da har jeg noen «fun facts» til deg:

Fun facts om tvillinger

 • Eneggede tvillinger deler 100 % av sine gener. Det betyr at dersom våre to gutter begge får barn en dag så vil deres barn genetisk sett være halvsøsken (ha samme genetiske far) i tillegg til søskenbarn… Litt forvirret? Da er vi to…
 • Ca 50 prosent av toeggede tvillinger blir gutt/jente. 1/4 blir gutt/gutt og 1/4 blir jente/jente.
 • Eneggede tvillinger oppstår når det befruktede egget har delt seg før 13. dag etter befruktningen. Dersom delingen skjer tidlig (før fjerde dag) får tvillingene hver sin forstersekk og morkake. Skjer delingen senere får de hver sin fostersekk, men deler morkake (mine to var i den kategorien). Skjer delingen enda senere, får de også felles fostersekk. Dette er sjelden, men desto mer risikofylt fordi navlesnorene til barna kan vikle seg inn i hverandre. I svært sjeldne tilfeler deler celleklumpen seg i to på et for sent tidspunkt, og det er slik siamesiske tvillinger oppstår.
 • Vanishing twin syndrom: Det anslås at 15-20 prosent av alle svangerskap som starter med tvillinger vil ende i abort for den ene. Det betyr at så mye som 1 av 8 mennesker kan ha startet livet som tvilling mens kun om lag 1 av 80 av oss ender opp som det.
 • Tvillinger kan ha ulik rase og ulike fedre. Det er faktisk mulig, og har skjedd, at kvinner har sluppet to egg i samme menstruasjonssyklus og blitt befruktet av to forskjellige menn.
 • Det spesielle båndet mellom tvillinger oppstår allerede i mors liv. Forskere ved Universitetet i Padova i Italia har studert 3D ultralyd videoer av fem sett tvillinger i mors liv. Da de var 14 uker gamle strakte de seg mot hverandre, hode mot hode og arm mot hode. Ved 18 uker berørte de hverandre enda mer og var i fysisk kontakt ca 30 prosent av tiden. Forskerne mente også å observere at fostrene var ekstra varsomme når de berørte tvillingens øyeområde, antakeligvis fordi dette området er så sensitivt. Annen forskning viser at tvillinger har en form for interaksjon med hverandre bare timer etter fødselen.
 • Noen ganger er eneggede tvillinger avspeilinger av hverandre, og kalles da «Mirror twins». For eksempel kan det ene barnet være høyrehendt mens det andre er venstrehendt, nakkevirvlene kan gå i motsatt retning, eller fingeravtrykket kan være speilvendt. Rundt en fjerdedel av alle eneggede tvillinger har noen grad av slik avspeiling. I sjeldne tilfeller kan til og med vitale organer være speilvendt på de to. Mine to har en viss grad av slik avspeiling, men jeg har til gode å finne ut hvor omfattende det er. Tiden vil vise!
 • Alle mennesker har en unik kroppslukt, bortsett fra eneggede tvillinger, som visstnok lukter likt.
 • Noen forskere mener at inntil 40 prosent av tvillinger utvikler sitt eget interne språk (tidsskriftet Institute of General Linguistics). Disse forskerne mener at disse tvillingene bruker hverandre  som språkmodeller og tillegger mening til lyder de lager, selv om disse lydene ikke betyr noe språklig sett. Dette «tvillingspråket» forsvinner oftest innen skolealder etter hvert som vokabularet utvikler seg.
 • 22 prosent av tvillinger er venstrehendt, sammenliknet med 10 prosent i befolkningen for øvrig.
 • En kvinne som er gravid med tvillinger vil som regel oppleve mer svangerskapsrelaterte plager som for eksempel kvalme på grunn av det ekstra høye nivået av svangerskapshormonet HCG.
 • Identiske tvillinger er aldri helt identiske. Over tid vil samspillet mellom arv og miljø (miljøpåvirkningen kan aldri bli helt lik) gjøre at de utvikler seg forskjellig. De kan ende opp med nokså ulik personlighet, utseende og sykdomshistorie.
 • Identiske tvillinger har ikke samme fingeravtrykk.
 • Noen kjendiser som er tvillinger: Elvis Prestley hadde en identisk tvillingbror født 35 minutter før ham, men som var dødfødt. Scarlett Johansson har en tvillingbror. Alanis Morisette har en tvillingbror. Kiefer Sutherland har en tvillingsøster.

Fun facts om tvillinger

Tvillinger: Noen myter og fakta

Myter og fakta om tvillinger

Helt fra jeg fortalte folk at jeg gikk gravid med tvillinger så har jeg blitt møtt med nysgjerrighet, fascinasjon og interesse.  «Oi, to stykker! Er det tvillinger?» kommer alltid når jeg er ute og triller i byen. Og så det obligatoriske neste spørsmålet «Er de eneggede eller toeggede?«, selv om våre to er så klin like at det er så vidt mammaen og pappaen deres klarer å skille dem. Og det er veldig gøy og hyggelig med all interessen, altså!

Nå har det jo blitt ganske mye vanligere med tvillingfødsler i Norge etter hvert, men det slår meg stadig at det er noe annerledes og litt spesielt med dette likevel.

Noe av det jeg har merket meg aller mest er alle mytene omkring tvillinger, som ikke alltid stemmer. For eksempel har vi ingen tvillinger i vår familie, jeg gikk helt frem til jeg ble satt i gang i uke 37 med mine to, de var ikke særlig mindre enn gjennomsnittlige «enlinger» i denne uken, og jeg fødte helt naturlig.Tvillinger: Noen myter og fakta

Noen vanlige myter og fakta om tvillinger:

 • Det er like stor sannsynlighet for å få eneggede som toeggede tvillinger. Nei. 75 % av alle tvillinger er toeggede. Forekomsten av toeggede tvillinger de siste 20 årene har økt og denne økningen skyldes både flere kunstige befruktninger (der kvinnen befruktes med flere egg) og økende fødselsalder på kvinner, noe som øker sannsynligheten for befruktning av to egg. I dag er ca 1 av 80 fødsler tvillingfødsler, og av disse igjen er kun 25 % eneggede.
 • Det er større sannsynlighet for å få tvillinger dersom du har tvillinger i familien. Ja og nei. Toeggede tvillinger har høyere forekomst i enkelte familier fordi noen kvinner «slipper flere egg» i hver menstruasjonssyklus, og mye tyder på at dette kan gå i arv fra mor til datter. Forekomsten av eneggede tvillinger (deling av ett befruktet egg) er derimot helt tilfeldig og gjelder 1/4 av alle tvillingsvangerskap. Man vet ikke hva som forårsaker dette, men det kalles ofte «naturens mest vellykkede uhell».
 • Det er større sannsynlighet for å få tvillinger etter hvert som du blir eldre. Ja. Toeggede, vel og merke, fordi sannsynligheten for at flere egg løsner i en syklus øker med høyere alder. Sannsynligheten for å få eneggede tvillinger holder seg derimot konstant.
 • Det er større risiko for komplikasjoner med tvillingsvangerskap. Ja. Det er en ganske mye høyere risiko for svangerskapsforgiftning og for tidlig fødsel fordi presset på livmorhalsen blir såpass stort. Eneggede tvillinger som deler morkake kan også risikere å utvikle Tvilling til tvilling transfusjonssyndrom (TTTS). I morkaken finnes en felles karforbindelse som gjør det mulig for blod å gå mellom tvillingene. Noen ganger går denne strømmen kun én vei, slik at den ene tvillingen blir mottaker og den andre giver. Den ene får for mye næringsrik blodtilførsel, mens den andre får for lite. Ettersom mine to gutter var eneggede og delte morkake gikk jeg til ukentlig ultralyd fra ganske tidlig av for å overvåke veksten nøye.
 • Tvillinger blir alltid født prematurt. Et lite flertall, men absolutt ikke alle.
  Nesten halvparten av alle tvillinger blir faktisk født fra uke 37 og senere. De fleste tvillinggravide blir tilbudt sykemelding fra uke 20-22, og anbefalingen om å roe ned og ta hensyn til kroppen har trolig bidratt til at mange i dag går helt frem til termin. Jeg fødte i uke 37 ettersom sykehuset hadde en policy på igangsetting av eneggede tvillinger ved inngangen til uke 37.
 • Tvillinger har alltid lav fødselsvekt. Nei. Tvillinger har i snitt 300 gram lavere fødselsvekt enn andre barn. Det vil si at blant tvillinger født til termin ligger gjennomsnittet på rundt 3000-3200 gram. Mine to gutter var begge tett på 3000 gram hver i uke 37.
 • De fleste tvillinger fødes ved hjelp av keisersnitt. Nei. De fleste fødes faktisk på vanlig måte. Selv om tvilling 1 (den som ligger nærmest fødselskanalen og fødes først) ligger i seteleie så er det mulig å føde på vanlig måte, dersom man har født et normalt stort barn tidligere og måling av bekkenet viser at det går fint. Hvordan tvilling nummer to ligger har ikke så stor betydning fordi leiet er såpass ustabilt at barnet godt kan snu seg når tvilling 1 er født.
 • En tvillingfødsel er alltid en risikofødsel. Nei og ja. De fleste tvillingfødsler skjer som sagt vaginalt og forløper helt uten problemer, men både svangerskapet og fødselen regnes som risiko. Det vil for eksempel si at det er hyppigere kontroller hos lege (ultralyd) og jordmor, ikke er mulig å føde alternativt (hjemme eller på alternative fødeklinikker) og at selve fødselen har en helt annen beredskap enn en vanlig fødsel (det er for eksempel alltid fødselslege til stede i tillegg til jordmødre og barnepleiere).
 • Man må gjennom «to fødsler etter hverandre» med tvillinger. Nei og ja. Åpningsfasen (tiden fra riene starter til man begynner å presse ut barnet) varer ikke lenger enn om man skal føde ett barn. Men det er selvfølgelig to barn som skal ut!
 • Tvillinger utvikler et «eget språk». Tja. Mye tyder på at tvillinger bruker en del forenklinger og kommuniserer mye med kroppsspråk fordi de forstår hverandre så godt. De kan derfor oppleves å «slurve» litt med språket. Tvillinger er også ofte litt senere i språkutvikling enn andre barn, i mange tilfeller på grunn av prematur fødsel.
 • Dobbelt opp er lik dobbel glede: Ja. Utvilsomt. Og dobbelt arbeid og bekymring. Til sammen en herlig kombinasjon av totalt kaos, oppturer og nedturer, som med alle barn!Tvillinger: Noen myter og fakta